Hizmetlerimiz

Her zaman yanınızdayız

Veritabanı Entegrasyonu

İş dünyasında telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere kurumsal firmalarda başta olmak üzere tüm kayıtlarının ileride kullanılmak üzere saklanması öngörülmektedir. Gerek ses trafiği gerek evrak yönetimi ve bilgi trafiği her ortamda sorgulanabilir ve indekslenebilir yapıda olması için veritabanlarına bilgiler depo edilir. Farklı yazılım dilleri ile bu veritabanında depolanan bilgiler gününü tamamladığında arşiv olarak indekslendiği ortamda beklemeye devam eder. Dökümanların yerini alan dijital iş akışları beraberinde veritabanı yönetim sistemlerinin gerekliliklerini ihtiyaç haline getirmiştir.

Bu anlamda veritabanı çeşitlilikleri beraberinde farklı ortamlardaki veritabanlarının yönetimi ve haberleşmesi için farklı teknik ve teknolojiler kullanılmaktadır. Bu yapılara uygun veritabanı modellemeleri ve modellenmiş veritabanının farklı ortamlardan hizmet alımı için gerekli yapının kurulması ve işletilmesi konularında çalışmalarımız bulunmaktadır.

Yakın tarihte veri saklama teknolojilerinde yaşanan olumlu gelişmeler, veritabanı sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmıştır. Günümüzde birçok işletme, kurum veya kuruluş kendi bünyesinde farklı uygulamalarda değişik veri saklama teknolojilerini kullanmaktadır. Farklı veri saklama teknolojileri beraberinde entegrasyon sorununu da gündeme getirmekte, örneğin bu ve benzeri sistemlerde birbiriyle veri paylaşımı söz konusu olduğunda önemli sorunlar ortaya çıkmakta, beraberinde yüksek maliyeti de getirmektedir.İlişkisel veritabanları bilgiyi saklama, işleme, yedekleme, raporlama ve geri getirme konularında çözümler getirmektedir. Kurumsal firmaların tercihi bu sistemlerdir.

İlişkisel veritabanlarının genel özellikleri şunlardır:

Büyük miktarlarda veri tutabilmekte ve verilerin depolandığı alanları ayarlama imkanı vermektedir.

Aynı anda çok sayıda kullanıcıya verilerin bütünlüğünü bozmadan hizmet verebilmektedir.

Günün 24 saati ve haftalar boyu aralıksız çalışabilmektedir.

Diğerbir veritabanı sistemi,Yetkisiz erişimleri engelleme ve kontrol edebilme gibi güvenlikle ilgili imkanları sağlamaktadır.

İstemci/Sunucu mimarisinin bütün avantajlarını kullanabilmektedir.

Birçoğu kendi uygulama geliştirme araçlarına sahiptir Bilişim alanında son yılların önemli konularından birisi de Kurumsal Uygulama Tümleşiminin getirdiği sorunlar olmuştur.

Burada hazırladığımız çalışmalar ile hem kurum içindeki hem de kurumlar arasındaki uygulama entegrasyon sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamaktayız.

Özellikle dağınık coğrafyada yer alan kurum yada kuruluşların uygulama ve entegrasyonlarında güvenlik kriterleri üst seviyede yer alan çözümlerimiz bulunmaktadır.